Skok na obsah stranky, Hlavní stranka webu, Mapa webu, Hlavní menu

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků 29.12.2009 Součástí každé přednášky je i dotazník rozdávaný mezi posluchače, jehož výsledky přiblíží následující vyhodnocení.

POZN.: Toto hodnocení je výsledkem zpracování dotazníků z přednášek v jarním semestru 2009.

Dotazník je pro nás důležitým hodnotícím kritériem, jenž používáme k získání informací o spokojenosti posluchačů s každou jednotlivou přednáškou. Vyplnění, stejně jako účast na přednášce (pokud není součástí předmětu a vyučující nestanoví jinak), je dobrovolné a anonymní.

Dotazník se zaměřuje na získání názoru posluchačů na základní 3 oblasti:

 1. téma přednášky
  1. znalosti posluchačů o tématu
  2. obecný názor na téma
 2. kvalita a rozsah informací
  1. kvalita provedení a celkové hodnocení prezentace přednášejícím
 3. zájem o další informace, přednášky, workshopy, hands-on-labs

Zajímavá čísla

 • 226 posluchačů, z toho
  • 184 si myslí, že virtualizace je budoucnost
  • 198 splnila přednáška očekávání
  • 137 říká, že virtualizace není součástí jejich výuky
  • 174 by se rádo dozvědělo více informací
  • 178 by chtělo další přednášku
 • 9 škol
 • 1 přednášející
 • 1 video záznam

POZN.: Další zajímavá čísla a výsledky plynoucí z dotazníku v níže uvedené prezentaci.

Souhrnné výsledky v grafech

Byla přednáška jasně strukturovaná?Byly poznatky uváděny v souvislostech?Celkově bych přednášku hodnotil/a jako
Do jaké míry byla pro Vás přednáška přínosná?Je podle Vás virtualizace technologie budoucnosti nebo pouze aktuální trend?Je téma virtualizace součástí vaší výuky?
Měl /a bych zájem o materiály k přednášenému tématu:Měl/a bych zájem o další přednášky na tato témata:Měl/a bych zájem o workshop, případně hands on lab na tato témata:
Měl/a jste před přednáškou již nějaké zkušenosti s virtualizací?Při přednášce byly předpokládány znalosti, které nemám.Rád bych se o tématu dozvěděl víc informací.
S jakými pocity odcházíte z přednášky?Splnila přednáška Vaše očekávání?Způsob výkladu mě zaujal.

Ukázky textových odpovědí

Otázka č. 2: Co Vás nejvíce oslovilo/zaujalo na dnešní přednášce?

- srovnání dostupných VMM - efektivita virtualizace - už mám představu, jak virtualizace vůbec funguje
- téma, které má budoucnost - green IT (několikrát) - veškeré informace o virtualizaci
- bezpečnost ve virtualizaci - cloud computing (několikrát) - aplikační virtualizace, virtualizace desktopů

Otázka č. 12: Je něco, co jste v přednášce postrádali?

- více času (několikrát) - ne (několikrát)
- nic mě nenapadá (několikrát) - více cloud computingu

Otázka č. 19: Můj komentář k přednášce:

- málo času, hodně informací - chyběl čas na přestávku
- výborný přednes - dobrá přednáška

Prezentace vyhodnocení dotazníků

Shrnutí

Jak je vidět z výše uvedených grafů reprezentujících odpovědi jednotlivých posluchačů, vnímání virtualizace je pozitivní, většina posluchačů vnímá virtualizaci jako správný směr ve vývoji IT a jako technologii budoucnosti.

Zároveň nás potěšilo, že pro většinu studentů byla naše přednáška přínosná. Navíc mají zájem o další přednášky na obdobné téma, což nás pozitivně motivuje k pořádání stejné přednášky i v tomto semestru a zároveň k přípravě dalších přednášek.

Výzvou pro nás je přednášet on-line pomocí technologií streamovaného videa i ze záznamu. Čas ukáže, zda bude i o takovouto formu přednášky zájem.

Odkazy a zdroje


POZN.: Posluchači byli v naprosté většině studenti VŠ nebo VOŠ se zaměřením na IT. Některé přednášky byly přednášeny na školách se zaměřením na ekonomii v IT, čemuž se částečně přizpůsobil i obsah přednášky (nikoli prezentace).

 • Promo akce

 • Kontaktní osoba

  Jaroslav Prodělal

  Jaroslav Prodělal


  tel.:+420 222 550 020

 • Sdílet

Používáme technologie společností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací