Skok na obsah stranky, Hlavní stranka webu, Mapa webu, Hlavní menu

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (letní semestr 2009/2010)

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (letní semestr 2009/2010) 30.9.2010 OldanyGroup se snaží doplnit a rozšířit výuku informatiky na vysokých školách aktuálními informacemi o inovativních technologiích virtualizace a cloud computingu a o jejich praktické ukázky. Pro neustálé zlepšování přednášek využíváme zpětnou vazbu posluchačů.

POZN.: Toto hodnocení je výsledkem zpracování dotazníků z přednášek v letním semestru 2009/2010. Hodnocení předchozích sérií naleznete pro letní semestr 2008/2009 zde a pro zimní semestr 2009/2010 zde.

Na základě pozitivních ohlasů z předchozích sérií přednášek na různých vysokých školách se zaměřením na informatiku jsme se rozhodli v přednáškách pokračovat a na základě reakcí posluchačů je neustále zdokonalovat a přizpůsobovat, aby si z nich studenti mohli odnést co nejjasnější představu o tom, co je to virtualizace a cloud computing a jakým způsobem tyto technologie fungují.

V letním semestru 2009/2010 jsme navštívili celkem 4 vysoké a vyšší odborné školy. Celkový počet posluchačů, kteří se zapojili do vyplnění dotazníku byl 159. Výsledky jejich názorů na téma přednášky, jejich spokojenost s kvalitou prezentace a jejich zájem o prohloubení znalostí jsme pro vás připravili v tomto článku.

Naším cílem je v rámci přednášek zvýšit povědomí o benefitech, které jak virtualizace tak cloud computing firmám i jednotlivcům přináší. Pro správné pochopení technologií je nutné získat potřebné teoretické minimum, které je součástí každé z našich přednášek. Pokud máme k dispozici v rámci krátkého vymezeného času prostor, doplňujeme tyto znalosti o praktické ukázky. I přesto, že častokrát není pro podrobné a názorné ukázání technologií čas, mají studenti možnost si virtualizaci a cloud computing vyzkoušet bezplatně sami a převést získané teoretické poznatky do praxe.

Pro virtualizaci nabízí OldanyGroup bezplatný virtualizační nástroj VMware vSphere Hypervisor (ESXi) od společnosti VMware. Tento nástroj lze získat buď od naší firmy spolu s českým návodem nebo si ho vyzkoušet na anglických stránkách VMware Go. Cloud computing poskytuje přímo OldanyGroup v projektu BeeScale. V současnosti je možné si až do 1.11.2010 bezplatně vyzkoušet Beta verzi BeeScale a získat zdarma volné kredity za účast a za aktivní testování. I po spuštění ostrého provozu po zaregistrování nabízíme na vyzkoušení cloud computingu 14 dní provozu zdarma. Podrobné informace o BeeScale jsou k dispozici v tiskové zprávě Virtuální server v cloudu.

Dotazník

Získání názoru posluchačů na základní 3 oblasti:

 1. téma přednášky

  • znalosti posluchačů o tématu
  • obecný názor na téma
 2. kvalita a rozsah informací

  • kvalita provedení a celkové hodnocení prezentace přednášejícím
 3. zájem o další informace, přednášky, workshopy, hands-on-labs

 4. zájem o výuku virtualizace v rámci studia

Zajímavá čísla

 • 159 posluchačů ze 4 škol, z toho
  • 80% si myslí, že virtualizace je budoucnost
  • 89% tvrdí, že přednáška splnila jejich očekávání
  • 53% říká, že virtualizace je součástí jejich výuky
  • 74% by se rádo dozvědělo více informací
  • 75% by chtělo další přednášku

POZN.: Další výsledky plynoucí z dotazníku naleznete v níže uvedené prezentaci.

Souhrnné výsledky v grafech

010203
040506
070809
101112
131415
161718
19

Ukázky textových odpovědí

Otázka č. 1: Co Vás nejvíce zaujalo na dnešní přednášce?

 • potenciál technologie
 • přínos virtualizace v praxi
 • informace o tom, jak a s čím začít
 • centralizovaný management IT, virtualizace aplikací
 • snadná přenositelnost OS mezi servery
 • srozumitelnost přednášených informací

Otázka č. 11: Je něco, co jste v přednášce postrádali?

 • ještě více praktických ukázek
 • málo informací o cloud computingu
 • více času, spíše cvičení
 • case study, stručné finanční náklady

Otázka č. 19: Můj komentář k přednášce:

 • Zajímavý výklad zajímavého tématu. Přednáška předčila očekávaný přínos.
 • velmi mnoho informací, které v omezeném čase přednášky nebylo možné plně vstřebat
 • zaujala mě, dobrý přednes, zajímavé podání, podává dobrý náhled na celou věc
 • moc odborné
 • Zajímavá a podnětná - pro člověka pracujícího v IT rozhodně. Více takových přednášek (i na další témata) vítáno!

Prezentace vyhodnocení dotazníků

Shrnutí

Většina studentů přednášku hodnotila jako přínosnou, zajímavou, srozumitelnou a dobře připravenou. Polovina posluchačů se setkala už dříve s virtualizací ve své standardní výuce. 72% studentů má s virtualizací zkušenosti - polovina všech posluchačů dokonce praktické. Na druhou stranu 44% posluchačů mělo při prezentaci problém s předpokládanou úrovní znalostí.

Posluchači se domnívají, že virtualizace představuje dlouhodobý trend v informatice a obecně mají zájem o další informace, materiály, přednášky a praktické workshopy. V současnosti jsme jim schopní poskytnout slidy z prezentace, které se účastnili, a nabídnout jim obě hlavní technologie na vyzkoušení v rámci VMware Go pro virtualizaci a BeeScale pro cloud computing.

Tentokrát jsme se v průzkumu zaměřili také na téma, zda by virtualizace měla být zařazena do výuky na vysokých školách. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 60% studentů by uvítalo kdyby toto téma bylo přednášeno v rámci současného předmětu v kapacitě max 3 přednášky za semestr. 50% všech posluchačů by ocenilo virtualizaci jako samostatný předmět - ten by měl zahrnovat i cvičení a být buď nepovinný nebo povinně-volitelný.

Na základě pozitivních ohlasů hodláme v přednáškách pokračovat i nadále a zakomponovat do nich více ukázek. Rádi bychom do tohoto projektu zapojili více vysokých a vyšších odborných škol a přiblížili tak virtualizaci a cloud computing jako aktuální technologie a technologie budoucnosti lidem, kteří nastupují do podnikové praxe. Stálou výzvou je pro nás přednášet také on-line pomocí technologií streamovaného videa i ze záznamu.

Odkazy a zdroje


POZN.: Posluchači byli v naprosté většině studenti VŠ nebo VOŠ se zaměřením na IT. Některé přednášky byly přednášeny na školách se zaměřením na ekonomii v IT, čemuž se částečně přizpůsobil i obsah přednášky (nikoli prezentace).

 • Promo akce

 • Kontaktní osoba

  Jaroslav Prodělal

  Jaroslav Prodělal


  tel.:+420 222 550 020

 • Sdílet

Používáme technologie společností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací