Skok na obsah stranky, Hlavní stranka webu, Mapa webu, Hlavní menu

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (podzim 2009)

Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků (podzim 2009) 23.3.2010 Dotazníky na kvalitu přednášky a názory posluchačů na přednášená témata tvoří nedílnou součást všech námi uskutečněných přednášek. Tentokrát tedy přinášíme informace z vyhodnocení dotazníků přednášek konaných v podzimním semestru 2009.

POZN.: Toto hodnocení je výsledkem zpracování dotazníků z přednášek v podzimním semestru 2009. Hodnocení předchozí série jaro 2009..

Jak ukázala první série přednášek konaná na jaře 2009, virtualizace je rozhodně téma, které studenty zajímá a i přesto, že už o ní někdy slyšeli, rozsah znalostí, které mají je až na výjimky velmi malý. S ohledem na zájem, jak o samotnou přednášku, tak především o dané technologie (virtualizace a cloud computing) ze strany studentů i škol samotných, jsme se rozhodli pokračovat v těchto přednáškách jak na školách, kde ještě uskutečněna nebyla, tak tam, kde jsme již přednášeli pro dřívější ročník.

Vzhledem k dynamičnosti oboru a tempu, jakým technologie virtualizace postupují dopředu, je třeba také obměňovat některé části prezentace a proto se i studenti, kteří byli na přednášce v předchozím semestru mohou dozvědět něco nového.

S ohledem na to, že v současné době je v běhu již 3. série těchto přednášek a máme dostatek relevantních dat z dotazníků od studentů, víme, že by bylo vhodné samotnou přednášku rozdělit na 2-3 části, abychom byli schopni více přiblížit témata studentům, protože rozsah informací a to i pro základní charakteristiku témat je tak veliký, že v časech pro přednášku určených není možné dosáhnout uspokojivého výkladu a vstřebání informací studenty.

Rozhodli jsme se proto, že v letošním ročníku a společně s Institutem Informatiky Vyšší Odbornou Školou uspořádáme 3 přednášky na dané téma a na základě zpětné vazby od studentů se pokusíme buď v rozsahu samostaného předmětu nebo alespoň v rámci předmětu již existujícího, zařadit virtualizace do běžné výuky.

Dotazník

Získání názoru posluchačů na základní 3 oblasti:

 1. téma přednášky
  1. znalosti posluchačů o tématu
  2. obecný názor na téma
 2. kvalita a rozsah informací
  1. kvalita provedení a celkové hodnocení prezentace přednášejícím
 3. zájem o další informace, přednášky, workshopy, hands-on-labs

Zajímavá čísla

 • 99 posluchačů ze 4 škol, z toho
  • 81% si myslí, že virtualizace je budoucnost
  • 91% splnila přednáška očekávání
  • 68% by se rádo dozvědělo více informací
  • 68% by chtělo další přednášku

POZN.: Další výsledky plynoucí z dotazníku v níže uvedené prezentaci.

Souhrnné výsledky v grafech

Byla přednáška jasně strukturovaná?Byly poznatky uváděny v souvislostech?Celkově bych přednášku hodnotil/a jako
Do jaké míry byla pro Vás přednáška přínosná?Je podle Vás virtualizace technologie budoucnosti nebo pouze aktuální trend?Je téma virtualizace součástí vaší výuky?
Měl /a bych zájem o materiály k přednášenému tématu:Měl/a bych zájem o další přednášky na tato témata:Měl/a bych zájem o workshop, případně hands on lab na tato témata:
Měl/a jste před přednáškou již nějaké zkušenosti s virtualizací?Při přednášce byly předpokládány znalosti, které nemám.Rád bych se o tématu dozvěděl víc informací.
S jakými pocity odcházíte z přednášky?Splnila přednáška Vaše očekávání?Způsob výkladu mě zaujal.

Ukázky textových odpovědí

Otázka č. 2: Co Vás nejvíce oslovilo/zaujalo na dnešní přednášce?

Otázka č. 12: Je něco, co jste v přednášce postrádali?

 • více cloud computingu
 • více času
 • praktickou ukázku

Otázka č. 19: Můj komentář k přednášce:

 • Přednáška mi osvětlila pojem virtualizace. A také pohled virtualizace v rámci podniku.
 • přínosné
 • velmi dobré, aktuální problematika, detailní vysvětlení, příklady
 • Byla přínosná a sloužila jako dobrý úvod do problematiky.
 • Škoda byla, že nešly videa; Chtělo by to třeba ukázky jednoduché, pro větší pochopení, jak to v praxi funguje.
 • lépe si rozložit čas na přednášku

Prezentace vyhodnocení dotazníků

Shrnutí

Těší nás zájem z řad studentů i škol o přednášená témata a danou problematiku. Ukazuje to na to, že inovativní technologie jsou oblíbené a zajímavé. Jsme také rádi, že nám studenti poskytují zpětnou vazbu na jednotlivé přednášky a umožňují nám tak zlepšit jejich úroveň a upravit případně jak prezentaci, tak výklad, aby se k nim dostalo co nejvíce relevantních informací.

Čas prokázal, že doba vyhrazená pro tuto úvodní přednášku je s ohledem na rozsah dané problematiky krátká a proto se s jednotlivými školami snažíme pracovat na rozšiřování formou rozdělení jedné přednášky do více částí, abychom mohli přinést více informací a také měli čas na praktické ukázky a názorné příklady.

Stálou výzvou je pro nás přednášet on-line pomocí technologií streamovaného videa i ze záznamu.

Odkazy a zdroje


POZN.: Posluchači byli v naprosté většině studenti VŠ nebo VOŠ se zaměřením na IT. Některé přednášky byly přednášeny na školách se zaměřením na ekonomii v IT, čemuž se částečně přizpůsobil i obsah přednášky (nikoli prezentace).

 • Promo akce

 • Kontaktní osoba

  Jaroslav Prodělal

  Jaroslav Prodělal


  tel.:+420 222 550 020

 • Sdílet

Používáme technologie společností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací