Skok na obsah stranky, Hlavní stranka webu, Mapa webu, Hlavní menu

Přednáška: Virtualizace, clustery a cloud computing (V3C)

Přednáška: Virtualizace, clustery a cloud computing (V3C) 1.10.2009 Virtualizace hýbe světem IT, clustery umožňují spolupráci několika systémů jako jednoho celku a cloud computing je logickým spojením zmíněných dvou technologií. Pro nás je setkání s těmito inovativními technologiemi denní chléb a rozhodli jsme se, že si získané znalosti a zkušenosti nebudeme nechávat pro sebe a tak jsme vyšším odborným a vysokým školám se zaměřením na IT v ČR nabídli možnost uspořádání přednášky pro jejich studenty.

POZN.: Vyhodnocení konaných přednášek na základě vyplněných dotazníku si můžete přečíst v článku Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků.

Oslovení škol

Na začátku roku 2009 jsme hromadným dopisem oslovili vyšší odborné (VOŠ) a vysoké školy (VŠ), resp. jejich jednotlivé fakulty se zaměřením na výpočetní techniku, s možností uspořádání přednášky na velmi aktuální téma v oboru IT - Virtualizace, clustery a cloud computing.

Nebylo snadné dostat se s touto nabídkou ke správným lidem. Možná svou roli sehrálo i to, že nabídka odborné přednášky byla zaslána komerční firmou a i když bylo téma čistě odborné, mohlo to být ze strany některých škol vnímáno jako pokus o získávání studentů (head hunting). Samozřejmě jsme studenty získat chtěli, resp. jejich pozornost a oslovit je s informacemi o aktuálním tématu, a u mnohých se nám to také podařilo. Každopádně mezi realizovanými přednáškami není například ani jedna soukromá škola, i když ty jsme také oslovili, stejně tak jako školy státní. Důvody mi nejsou známé, možná že soukromé VŠ mají dostatek lidí z praxe, kteří o těchto tématech mohou přednášet v rámci svých předmětů.

Reakce, které jsme na zaslaný dopis obdrželi, byly pozitivní a tak se nám ve spolupráci s vyučujícími relevantních předmětů podařilo přednášku jako součást výuky zrealizovat na celkem 9ti fakultách VŠ v letním semestru 2009.

Téma a cíl přednášky

Téma přednášky bylo zvoleno s ohledem na aktuální trendy v IT oblasti, protože naše společnost se od svého založení zaměřuje právě na moderní a inovativní technologie. Zabýváme se zejména právě virtualizací a to aktivně již od roku 2006, kdy jsme o této rychle se rozvíjející technologii přednášeli na 1. ročníku konference LinuxAlt. 1)

Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)
Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)
Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)
Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)Přednáška z 1. ročníku konference LinuxAlt (2006)

Obrázky z přednášek na 1. ročníku konference LinuxAlt (2006).

Cílem přednášky bylo studenty seznámit se základními pojmy v oblasti virtualizace, jejími možnostmi a praktickým využitím. Druhé téma - clustery, bylo zvoleno proto, že se možnosti clusterování v oblasti virtualizace využívá podstatně více a v širším kontextu než je tomu ve světě fyzickém, a je nedílnou součástí při budování komplexní virtuální infrastruktury. Cloud computing, který je dnes, v době psaní tohoto článku, velkým fenoménem, je doplňkovým tématem a zároveň adeptem na samostatnou přednášku. Cloud computing by měl být chápán spíš než jako technologie, jako určitý směr vývoje využívání prostředků výpočetní techniky a komplexních nástrojů ICT technologií.

Pokud to bude tak, jak předpovídají světové analytické společnosti jako IDC, Gartner aj., tak v roce 2013 bude většina všech běžících serverových systémů (architektury x86) a velká část korporátních desktopových systémů zvirtualizovaných. A tato čísla hovoří jasně proto, že bychom téma virtualizace a cloud computingu měli brát stále více za své.

Hodnocení přednášky

Protože jsme přednášku do této doby znali vesměs z pozice posluchačů, bylo pro nás důležité vědět, zda téma, vybrané informace, přednes i celková úroveň přednášky byla pro studenty zajímavá a tak jsme přítomné na každé přednášce požádali o vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocení si můžete přečíst v článku Přednáška V3C: Vyhodnocení dotazníků.

Video záznam

Pro ty, kteří se nemohli naší přednášky zúčastnit, ale i pro ty, kteří by si ji rádi poslechli ze záznamu, jsme ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně přichystali videozáznam z přednášky. Video je ke stažení na na adrese video serveru Masarykovy univerzity.

V případě, že máte zájem podívat se na video v lepší kvalitě, rozdělené po jednotlivých logických celcích, můžete se na něj podívat přes službu YouTube.

Zároveň vám díky službě slideshare.net přinášíme prezentaci ke shlédnutí (některé informace nemusí být již aktuální).

Poděkování a další spolupráce

Rád bych touto cestou poděkoval všem vyučujícím a zástupcům škol, na kterých jsme přednášku uskutečnili, za spolupráci při její realizaci. Věřím, že v započaté spolupráci budeme nadále pokračovat.

1) Přednášky z konference LinuxAlt 2006 si můžete prohlédnout na následujících odkazech Virtualizace v Linuxu z pohledu uživatele, Jak se stát administrátorem Linuxu?, High availibility v Linuxu

OldanyGroup Facebook pages
Pokud vás zajímají další informace o tématu virtualizace, clustery nebo cloud computing, připojte se k nám na Facebooku nebo se zaregistrujte do našeho Newsletteru.

  • Promo akce

  • Kontaktní osoba

    Jaroslav Prodělal

    Jaroslav Prodělal


    tel.:+420 222 550 020

  • Sdílet

Používáme technologie společností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací