Skok na obsah stranky, Hlavní stranka webu, Mapa webu, Hlavní menu

Jsme zelená firma

Jsme zelená firma 23.2.2010 Jsme certifikovaným partnerem unikátního a dynamicky rostoucího projektu Zelená firma. Aktivně se staráme o ekologickou a efektivní likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Jsme zelená firma

Společnost OldanyGroup s.r.o. se zapojila do Systému pro sběr, svoz a zpracování elektrozařízení a začala tak spolupracovat s firmou REMA Systém, která se stará o ekologickou a efektivní recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení. Konkrétně se OldanyGroup aktivně účastní projektu Zelená firma. Téměř 600 „zelených“ firem z různých oblastí a oborů odpovědně třídí a připravuje k odvozu elektrozařízení, která by jinak skončila v popelnicích. Do projektu se již zapojily společnosti jako Česká spořitelna, ČSOB, Národní divadlo, Skanska, Škoda Auto, T - Mobile či Telefónica O2.

Vstoupili jsme do projektu určeného všem firmám, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí a uvědomují si svou sociální zodpovědnost. Chceme zabránit, aby elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. Sbíráme tedy spotřebiče, které fungují na elektrický proud nebo na baterie a ve spolupráci se společností REMA Systém je posíláme k ekologické recyklaci. To je důležité proto, že elektrospotřebiče obsahují jak mnoho nebezpečných látek (rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření), tak i velké množství hodnotných, recyklovatelných a znovu využitelných materiálů (železo, ocel, hliník, měď).

V naší firmě je umístěn sběrný box. Po jeho naplnění obsah odveze kolektivní systém REMA Systém na zpracování do specializovaných zpracovatelských společností. Některé z těchto společností jsou chráněné dílny zaměstnávající spoluobčany se sníženou pracovní schopností. Všechny elektrospotřebiče jsou následně pečlivě rozebrány na recyklační lince. Velká pozornost je věnována oddělení nebezpečných složek, které vyžadují speciální nakládání. Dále se od sebe drcením oddělí druhotné suroviny (plasty, sklo, železné a neželezné kovy) a ostatní složky, které se využijí k výrobě energie.

O společnosti REMA Systém

REMA Systém (www.remasystem.cz) je akciová společnost, která byla založena v roce 2005, jako první kolektivní systém v České republice. Vznik REMA Systému iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ta dává za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který zajistí a bude financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí. Za tímto účelem REMA systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. Financování činností REMA Systému je zajištěno příplatky, které se od září 2005 připočítávají k ceně výrobků. Jsou pro všechny klienty v rámci REMA Systému závazné a pro daný výrobek vždy stejné tak, aby neskýtaly konkurenční výhodu.

O projektu Zelená firma

Zelená firma (www.zelenafirma.cz) je projekt, který řeší sběr a svoz elektroodpadu přímo ve firmách. Zelená firma je z hlediska společenské odpovědnosti ojedinělý projekt, který v sobě kombinuje ochranu životního prostředí a podporu zaměstnanců. Projekt vznikl počátkem roku 2008 a zájem o něj neustále narůstá. Společnost REMA Systém nabízí firmám dodání sběrného boxu, do kterého mohou zaměstnanci pohodlně odhazovat drobná elektrozařízení ze všech deseti skupin definovaných zákonem. Uvnitř boxu z nerezové oceli je kartonová krabice, která se po naplnění jednoduše vyjme a vymění za novou. Svoz se provádí na základě internetové objednávky, kde si firma zvolí, jakým způsobem proběhne přeprava. Odvoz odpadu do 200 kg probíhá během 24 hodin od podání objednávky, u větších zakázek nad 200kg je lhůta pro svoz 10 dní. Odvoz a ekologické zpracování firemního elektroodpadu je zdarma.


O OldanyGroup

OldanyGroup se zabývá již několik let moderními a inovativními technologiemi v oblasti ICT. Pro své klienty je silným partnerem ve virtualizaci na produktech VMware, komplexní správě systémů Windows a Linux, správě sítí a poradenství v těchto oblastech. Obstaráváme komplexní řešení od analýzy a návrhu, přes implementaci až po kontinuální správu celého systému.

V oblasti ICT se zabýváme zejména následujícími službami. Virtualizace – komplexní řešení virtuální infrastruktury na produktech VMware se zaměřením na virtuální desktopovou infrastrukturu. OldanyGroup je Solution Provider a Service Provider partner společnosti VMware. Komplexní správa systémů a počítačových sítí - kontinuální správa počítačových systémů a sítí klientů, vč. nonstop dohledu, podpory uživatelů. Konzultace – návrhy a konzultace k řešením v oblasti ICT, zejména potom: nasazení operačních systémů Windows, Linux a VMware vSphere; vysoká dostupnost dat a systémů; rozložení zátěže – load balancing; virtuální infrastruktura.

Více informací na www.oldanygroup.cz.

  • Promo akce

  • Kontaktní osoba

    Jaroslav Prodělal

    Jaroslav Prodělal


    tel.:+420 222 550 020

  • Sdílet

Používáme technologie společností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací