Skok na obsah stranky, Hlavní stranka webu, Mapa webu, Hlavní menu

VMware Infrastructure získalo ocenění "Nejlepší platforma" a "Nejlepší produkt"

VMware Infrastructure získalo ocenění 30.3.2009 Software společnosti VMware získal na veletrhu Cloud Computing Conference & Expo 2009 ocenění Nejlepší platforma a Nejlepší produkt. Toto ocenění opět potvrdilo vedoucí postavení VMware v oblasti cloud computingu.

Společnost VMware, celosvětový lídr v oblasti virtualizačního softwaru od stolních počítačů až po datová centra, dnes oznámila, že její infrastruktura získala ocenění „Best Overall Cloud Product“ a „Best Cloud Platform“. Toto ocenění bylo uděleno na zahajovacím ceremoniálu konference Cloud Computing Conference & Expo Show Awards, pořádané pod záštitou společnosti SYS-CON Events.

Všichni účastníci veletrhu 1st International Cloud Computing Conference & Expo konajícího se v San Jose v Kalifornii měli možnost hlasovat o nejlepším řešení v oblasti cloud computingu v celkem pěti kategoriích: Best Overall Cloud Product, Best Cloud Platform, Best Cloud Storage Solution, Best Cloud Management Solution, a Best Cloud Application. Výsledky hlasování přítomných zástupců, z nichž mnozí zastávají vysoké manažerské funkce – ředitelé inženýringu, senior architekti, IT ředitelé, manažeři, atd., byly nedávno zveřejněny prostřednictvím společnosti SYS-CON Events.

“Díky výjimečnému postavení společností jako je VMware, změnila virtualizace tvář IT; vytváří nové služby a softwarové modely a mění běžné fungování fyzické vrstvy hardware,” uvedl Jeremy Geelan, senior vice-president společnosti SYS-CON Media & Events a předseda konference. “Cloud Computing je další transformací. Ve společnosti Sys-Con Events, jakožto pořadatelé série konferencí Cloud Computing Conference & Expo, s neskrývaným nadšením sledujeme, že si účastníci našeho zahajovacího ceremoniálu uvědomují klíčovou roli VMware v této oblasti natolik, aby jí udělili ocenění nejen v kategorii „Best Cloud Platform“, ale i v kategorii „Best Overall Cloud Product“

“Uznání ze strany IT profesionálů, kteří naše produkty využívají každý den, považujeme za velkou čest. Uvědomujeme si tak, že inovace, které jsme realizovali na poli virtualizace, skutečně přispívají ke zjednodušení a zefektivnění modelu cloud computingu,” uvedl Dan Chu, vice president pro rozvoj nových produktů a trhů společnosti VMware. “Toto ocenění velice podpořilo naše úsilí o prosazení se v oblasti cloud computingu a zároveň nám poskytlo větší důvěru v náš závazek vybudovat spolehlivou, výkonnou a multiplatformní podporu.”

Počínaje rokem 2001, poskytl server VMware ESX, jako první softwarové řešení pro virtualizaci serverů na platformách x86, základnu pro úspornější, efektivnější a flexibilnější datová centra, která umožňují uživatelům udělat více věcí za méně peněz – a zejména udělat je lépe.

Jako základní  součást VMware Infrastructure 3, předního řešení pro virtualizaci a management datových center, je hlavní síla ESX umocňována pomocí komplexní sady nástrojů VMware, která poskytuje centralizovanou správu, automatické rozdělení výkonu (automatic load balancing), business continuity, řízení spotřeby (power management) a mnoho dalších nástrojů.

Nejčastějším důvodem pro zavádění virtualizace je u mnoha organizací potřeba okamžitého snížení nákladů, což je umožněno díky konsolidaci serverů s využitím ESX. Díky tomuto řešení se jejich datová centra stávají mnohem flexibilnějšími, protože jejich výpočetní kapacita je nyní sdílená a dostupná napříč službami. Vedle snížení kapitálových výdajů (capex), díky nižším požadavkům na hardware, firmy brzy dosahují i snížení provozních nákladů (opex), což je důsledek zjednodušení správy datových center, snížené spotřeby energie a zdokonalení procesu obnovy (disaster recovery). Stručně řečeno, firmy zahájily transformaci svých datových center na interní nebo privátní cloudy.

Dosažením významné úspory kapitálový a operačních nákladů, se díky VMware Infrastructure daří učinit z  revoluční přeměny na cloud computing  bezproblémový vývojový proces, který se v každé své fázi projevuje nejen nižšími náklady, ale i vyšší flexibilitou, efektivností a výkonem. Konsolidace urychluje transformaci datových center na jednodušší a ekonomičtější virtuální platformy. Sdílení zdrojů a optimalizace základní infrastruktury s využitím VMware Infrastructure firmám umožňuje na požádání (on demand) rozšířit kapacitu jejich interních cloudů. V dnešní době již celá řada zákazníků ve stále větší míře usiluje o virtualizaci svých IT prostředí za účelem sdružování virtuálních serverů k vytvoření jednotného výpočetního systému, pomalu a nenásilně směřujícího ke vzniku cloudu a využívání všech jeho výhod.

Cílem iniciativy vCloud od VMware, na které spolupracuje společně s poskytovateli služeb, je nabídnout firmám řešení, které využívá spojení interních zdrojů s externími a umožňuje tak dočasné zvýšení výpočetní kapacity jejich cloudu na požádání.

Program Cloud Computing Conference & Expo Awards byl zahájen v listopadu 2008. Cílem tohoto ocenění je poukázat na výjimečné projekty v rychle se rozvíjejícím IT světě, který se posouvá od tradičního modelu  využívání jedné infrastruktury jedním subjektem (single tenant) ke škálovatelnému a multiplatformnímu řešení umožňující podporu více subjektů na jedné infrastruktuře (multi tenant).

O společnosti VMware

VMware (NYSE:VMW) je celosvětový lídr v oblasti virtualizačního softwaru od stolních počítačů až po datová centra. Firmy všech velikostí spoléhají na společnost VMware při snižování investičních a provozních nákladů, zajištění nepřetržitého provozu svého podnikání, posilování bezpečnosti a snižování ekologické zátěže. S tržbami ve výši 1,9 miliardy USD v roce 2008, více než 130 tisíci zákazníků a 22 tisíci partnerů je VMware jednou z nejrychleji se rozvíjejících softwarových společností na světě. VMware sídlí v Palo Alto v Kalifornii a jejím majoritním vlastníkem je společnost EMC Corporation (NYSE: EMC). Další informace naleznete na  www.vmware.com.
VMware je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti VMware, Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo dalších jurisdikcích. Všechny ostatní známky a názvy uvedené v této zprávě mohou být obchodními značkami příslušných vlastníků.

Výhledová prohlášení

Prohlášení obsažená v této tiskové zprávě, která nejsou historické povahy, mohou být charakterizována jako tzv. výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato prohlášení mohou reflektovat očekávání ze strany zákazníků a/nebo zahrnují informace týkající se problematiky implementace virtualizačních technologií. Mohou mimo jiné obsahovat informace týkající se naší produktové řady a architektuře cloud computingu, poptávky po našich výrobcích nebo službách, i identifikaci našich budoucích strategických cílů, vývoje preferencí zákazníků a s tím související možnosti vymezit se vůči konkurenčním produktům. Tato prohlášení jsou založena na současných předpokladech a aktuální výsledky se mohou lišit v důsledku působení několika faktorů, jako jsou: (i) nejistý vývoj ekonomické situace v současné době, který představuje riziko pro celou ekonomiku; do jisté míry způsobuje negativní vliv na poptávku v důsledku snížení platební schopnosti zákazníků a firem a pesimistických odhadů o dopadech finanční krize; (ii) další nepříznivé změny v ekonomickém a tržním prostředí; (iii) zpomalení či snížení spotřebitelských výdajů a výdajů na informační technologie; (iv) konkurenční faktory, mezi které mohou patřit cenové tlaky, konsolidace průmyslových odvětví, možný vstup nových konkurenčních podniků na trh virtualizačních řešení, a/nebo zavedení nových produktů a marketingových strategií nabízených našimi konkurenty; (v) možnosti našich zákazníků přejít na nové produkty; (vi) nedůvěra zákazníků k inovacím; (vii) rychlé technologické a tržní změny v oblasti vizualizace; (viii) změny ve lhůtách potřebných pro vývoj a realizaci nového produktu; (ix) naše schopnost ochránit námi vyvinuté sofistikované technologie; (x) naše schopnost nabírat a udržovat si vysoce kvalifikované zaměstnance; a (xi) fluktuace měnového kurzu.

VMware

  • Promo akce

  • Kontaktní osoba

    Jaroslav Prodělal

    Jaroslav Prodělal


    tel.:+420 222 550 020

  • Sdílet

Používáme technologie společností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací