Skok na obsah stranky, Hlavní stranka webu, Mapa webu, Hlavní menu

VMware vCenter Server

VMware vCenter Server centrálně spravuje prostředí VMware vSphere. Jedná se o škálovatelnou platformu s možností rozšíření, která představuje základ pro virtualizační management.

Centralizované řízení a vhled na všech úrovních virtuální infrastruktury

VMware vCenter Server představuje nejjednodušší a nejefektivnější způsob jak spravovat VMware vSphere – bez ohledu na to, zda máte virtuálních strojů deset nebo desítky tisíc. Poskytuje jednotnou správu všech hostitelů a virtuálních strojů v datacentru z jediného ovládacího panelu se souhrnným monitoringem výkonu clusterů, hostitelů a virtuálních strojů. VMware vCenter Server dává administrátorům hluboký vhled do stavu a nastavení clusterů, hostitelů, virtuálních strojů, úložiště, hostovaného operačního systému a dalších kritických prvků virtuální infrastruktury – vše z jednoho místa.

VMware vCenter Server usnadňuje správu virtualizovaných prostředí – jediný administrátor může spravovat 100 i více systémů, čímž se více než zdvojnásobuje typická produktivita při správě fyzické infrastruktury.

Chci zadat poptávku

Proaktivní správa VMware vSphere

Aby se využila flexibilita VMware vSphere na maximum, vyžaduje dynamické prostředí datacentra proaktivní správu se standardizací a automatizací. Propojení firemních požadavků s IT procesy pomocí zjednodušených a standardizovaných procesů pomáhá odstranit nákladné chyby a snižuje závislost na manuálním řešení problémů a úkolů.

Díky standardizovaným šablonám umožňuje VMware vCenter Server administrátorům rychle nasazovat virtuální stroje a hostitele, a zajišťuje shodu v nastavení vSphere hostitele a v úrovni záplat (patchů) hostitele a virtuálního stroje. VMware vCenter Server také dává administrátorům kontrolu nad klíčovými schopnostmi jako je VMware VMotion, Distributed Resource Scheduler (plánovač zdrojů), High Availability (vysoká dostupnost) a Fault Tolerance (nepřetržitá dostupnost, HA2 ). Orchestrace zase umožňuje administrátorům vytvářet a snadno implementovat vhodné procesy při správě.

Proaktivní správa, kterou VMware vCenter Server nabízí, Vám umožní splnit firemní požadavky a zlepšit úroveň služeb dynamickým zprovozňováním nových služeb, přidělováním zdrojů a automatizováním vysoké dostupnosti.

Škálovatelná a rozšířitelná platforma pro správu

Jak budete rozšiřovat virtualizaci napříč datacentry, budete potřebovat platformu pro správu, která je škálovatelná tak, aby seděla Vaší organizaci, a kterou je zároveň možno začlenit do již existující architektury. VMware vCenter Server umožňuje efektivní správu velkých podniků s možností spravovat více než 1000 hostitelů a až 10 000 virtuálních strojů z jediné konzole.

Architektura VMware vCenter Server s otevřeným rozhraním pro tvorbu zásuvných modulů (plug-inů) podporuje širokou škálu dalších schopností od VMwaru a jeho partnerů. Více než 200 partnerů VMwaru má produkty, které jsou přímo integrovány s vCenter Serverem a umožní Vám tak snadno rozšířit platformu o pokročilejší schopnosti správy v oblastech jako je kapacitní plánování, shoda nastavení (compliance), kontinuita podnikání a monitorování úložišť. vCenter Server API zákazníkům rovněž umožňuje využít současné podnikové nástroje pro správu (fyzické i virtuální) ve spojení s vCenter Serverem.

Edice VMware vCenter Server

VMware Center Server je dostupný ve dvou edicích: Standard a Foundation. Kromě toho je VMware vCenter Server také součástí balíčku vSphere Essentials pro nasazení v malých podnicích v edici Essentials.

VMware vCenter Server Foundation

VMware vCenter Server Foundation poskytuje výkonné nástroje pro správu menších prostředí (do 3 vSphere hostitelů). Tyto nástroje rychle poskytují, monitorují a řídí virtuální stroje. Kupuje se samostatně a je vyžadován pro správu hostitelských serverů VMware vSphere a využití mnoha vlastností.

VMware vCenter Server Foundation pro vSphere zahrnuje:

 • server pro správu – univerzální centrum pro nasazení, monitoring a konfiguraci virtualizovaných prostředí
 • databázový server, který ukládá konfigurační údaje a informace o výkonnosti
 • vyhledávací stroj, který administrátorům umožňuje prohledat seznam všech objektů více vCenter Serverů z jednoho místa
 • vSphere klient, který vybavuje administrátory multifunkční konzolí pro přístup k jednomu nebo více vCenter Serverům současně
 • webový přístup k vCenter – portál, který poskytuje vzdálený přístup z jakéhokoliv systému
 • vCenter API a .NET rozšíření, které umožňují integraci mezi vCenter Serverem a dalšími nástroji, a podporují přizpůsobitelné zásuvné moduly do vSphere klienta

VMware vCenter Server Standard

VMware vCenter Server Standard zahrnuje Orchestrator a Linked Mode. Poskytuje správu VMware vSphere pro větší prostředí. Stará se o nasazení, monitoring, orchestraci a řízení virtuálních strojů. Kupuje se samostatně a je požadavkem pro správu hostitelských serverů VMware vSphere a využití mnoha funkcí.

VMware vCenter Server Standard pro vSphere přidává k vCenter Server Foundation:

 • vCenter Orchestrator, nástroj pro automatickou koordinaci a řízení IT procesů
 • vCenter Server Linked Mode – režim, který poskytuje společné zobrazení inventáře napříč více vCenter Servery
123
4

Podrobný popis

Platforma VMware vCenter Server patří mezi nejlepší řešení správy virtualizace. V rámci pokročilých schopností nabízí dokonalý vhled do virtuálního prostředí, jeho škálovatelnost a proaktivní správu. vCenter Server je základ, který můžete snadno rozšířit pro úplnou integraci s fyzickým prostředím. Můžete na něm také vybudovat infrastrukturu privátního cloudu.

Centralizovaná správa a hluboký vhled do virtuální infrastruktury

 • Pohodlné uživatelské rozhraní s jednoduchou navigací Vám zpřístupní různé části vSphere klienta. Domovská stránka vCenter obsahuje nový dashboard s navigačním panelem.
 • Prohledávání inventáře Vám zpřístupní celý inventář vCenter zahrnující virtuální stroje, hostitele, datová úložiště, a sítě odkudkoliv v rámci vCenter.
 • Monitoring hardwaru s CIM SMASH zpřístupní alarmy, které Vám poskytnou ucelený pohled na stav fyzických a virtuálních serverů. Alarmy se spustí, pokud dojde k selhání klíčových komponent hardwaru jako jsou ventilátory, základní deska nebo napájení.
 • Mapy a reporty úložiště ukazují jeho využití, propojení a konfiguraci. Přizpůsobitelné topologické náhledy Vám dají vhled do infrastruktury úložiště a pomohou Vám při diagnóze problémů a jejich řešení.
 • Vylepšené výstrahy a upozornění podporují mnoho entit, metrik a událostí jako např. specifické výstrahy pro datová úložiště a virtuální stroje. Tyto alarmy mohou spustit automatizované procesy a zabránit tak problémům, popř. odstranit poruchy.
 • Vylepšené grafy výkonu sledují virtuální stroje, skupiny zdrojů, a vytížení a dostupnost serveru. Tyto detailní statistiky a grafy si můžete zobrazit v reálném čase nebo pro určitý časový interval.

Proaktivní správa VMware vSphere

 • Profily hostitele standardizují a zjednodušují konfiguraci a správu nastavení ESX(i) hostitelů. Zachycují a průběžně aktualizují sadu známých, potvrzených nastavení zahrnujících sítě, ukládání a zabezpečení. Usnadňují tak nastavení mnoha hostitelů zároveň. Zásady profilu hostitele mohou rovněž kontrolovat shodu.
 • Energetická hospodárnost díky VMware Distributed Power Management (DPM), který nepřetržitě monitoruje vytížení v DRS clusteru. Pokud cluster potřebuje méně zdrojů, přepíná VMware DPM hostitele do pohotovostního režimu a snižuje tak spotřebu energie.
 • vCenter Orchestrator je orchestrační nástroj, který zjednodušuje správu tím, že Vám umožňuje automatizovat přes 800 úkolů vybráním z komplexních procesů. Díky snadnému rozhraní požadovanou kombinaci procesů sestavíte tak, že ikony jednoduše přetáhnete a pustíte.
 • Správa záplat (patchů) obsahující dashboard s informací o shodě, základní skupiny a sdílené úložistě záplat ve vCenter Update Manageru, které automatizuje prohledávání a záplatování vSphere hostitelů a virtuálních strojů.
 • vCenter Server Heartbeat (prodává se samostatně) rozšiřuje dostupnost vCenter Serveru – zajišťuje failover, čili přepíná (přenáší) přes sítě LAN a WAN řídící server a databázi do serveru v pohotovostním režimu. vCenter Server Heartbeat shromažďuje informace o všech prvcích vCenter Serveru a jednoduše se konfiguruje a nasazuje.
 • Zabudovaná konverze fyzického stroje ve virtuální (P2V konverze) řídí vícero souběžně probíhajících konverzí fyzických strojů, virtuálních strojů v jiném než VMware formátu a zálohovacích obrazů fyzických strojů v běžící virtuální stroje.
 • Průvodcem řízená konsolidace Vás provede krok za krokem celým konsolidačním procesem zahrnujícím automatické nalezení až 500 serverů, analýzu výkonu, konverzi a inteligentní umístění na správného hostitele.

Škálovatelná a rozšířitelná platforma pro správu

 • Správa ve velkém rozsahu – vCenter Server je vytvořen tak, aby mohl řídit největší IT prostředí. Jediná instance dokáže řídit až 300 hostitelů a 3000 virtuálních strojů. V režimu Linked Mode můžete spravovat až 1000 hostitelů a 10 000 virtuálních strojů napříč 10 vCenter Server instancemi. Clustery s VMware High Availability (vysoká dostupnost) a Distributed Resource Scheduler (plánovač zdrojů) mohou podporovat až 32 hostitelů.
 • Linked Mode (režim propojení) poskytuje škálovatelnou architekturu a viditelnost napříč více instancemi vCenter Serveru. Role, povolení a licence se replikují (kopírují) napříč infrastrukturou, takže se můžete současně přihlásit do inventářů všech vCenter serverů, prohlížet si je a vyhledávat v nich.
 • Integrace s produkty pro správu systémů - webovými službami API chrání Vaše investice a umožňuje Vám svobodně se rozhodnout, jak chcete spravovat své prostředí.

Distribuovaná optimalizace zdrojů

 • Správa zdrojů pro virtuální stroje nabízí mnoho užitečných funkcí. Přiděluje zdroje procesoru a paměti virtuálním strojům běžícím na stejných fyzických serverech. Určuje minimální, maximální a proporcionální podíly na zdrojích pro procesor, paměť, pevný disk a síť. Mění přidělení zdrojů za běhu virtuálních strojů. Umožňuje aplikacím, aby dynamicky získaly více zdrojů při vrcholném výkonu.
 • Dynamické přidělování zdrojů. VMware DRS nepřetržitě monitoruje využití napříč zdrojovými pooly a přiděluje dostupné zdroje virtuálním strojům podle předdefinovaných pravidel, která odráží potřeby podniku a měnící se priority. Výsledkem je automatizovaná správa vysoce optimalizovaného a efektivního IT prostředí se zabudovaným vyrovnáváním zátěže (load balancing).
 • Energeticky efektivní optimalizace zdrojů. VMware Distributed Power Management neustále sleduje požadavky na zdroje a spotřebu energie v DRS clusteru. Pokud cluster potřebuje méně zdrojů, zkonsoliduje běžící systémy a přepne hostitele do pohotovostního režimu a sníží tak spotřebu energie. Pokud se naopak požadavky na výkon zvýší, Distributed Power Management zaktivuje hostitele do online režimu a zajistí, že bude k dispozici potřebná úroveň služeb.

Vysoká dostupnost

 • Automatický restart virtuálních strojů díky VMware HA. Poskytuje nákladově efektivní failover řešení, které se navíc velmi snadno používá.

Bezpečnost

 • Podrobné řízení přístupu. Zabezpečte své prostředí pomocí nastavitelných více vrstevných skupinových pravidel a velmi podrobných oprávnění.
 • Integrace s Microsoft Active Directory. Základní řízení přístupu autentizačními mechanizmy Microsoft Active Directory.
 • Uživatelské role a oprávnění. Zvyšte bezpečnost a flexibilitu tím, že uživatelům nadefinujete role. Uživatelé VMware vCenter Serveru s odpovídajícími oprávněními mohou vytvářet uživatelské role jako např. operátor noční směny nebo správce záloh. Můžete omezit přístup uživatelů k celému inventáři virtuálních strojů, zdrojových poolů a serverů tím, že jim přiřadíte tyto uživatelské role.
 • Monitoring událostí. Uchovává záznamy významných změn v nastavení a uvádí u nich administrátora, který je provedl. Exportuje reporty pro sledování událostí.
 • Správa relací. Zobrazí a pokud je to nutné i ukončí relace uživatelů VMware vCenter Serveru.
 • Správa záplat. Automatizovaným procházením a záplatováním online VMware ESX hostitelů a virtuálních strojů Windows a Linux zajišťuje shodu standardů záplat (patchů). Díky bezpečnému záplatování offline virtuálních strojů snižuje ohrožení prostředí. Snižuje prostoje tím, že dělá automaticky snapshoty dřív než začne záplatovat. Integrace VMware vCenter Update Managera s VMware DRS zcela odstraňuje prostoje při záplatování ESX hostitelů.

Pokud vás některý produkt zaujal a nebo byste se rádi dozvěděli více, můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář nebo nám na sebe zanechte kontakt a my se vám ozveme zpět.

Poptávka produktů a služeb

Poptávka produktů a služeb

Vyplňte následující údaje. Obratem vás kontaktujeme.

Poptávané produkty

kusů

V případě, že poptáváte také produkt, který není uveden výše, dopiště váš požadavek do doplňujících informací.


* povinné položky

Žádost o stažení souborů

Žádost o stažení souborů

Vyplňte následující údaje. Obratem vám zašleme odkaz na stažení souboru.

Zvolte produkty ke stažení


* povinné položky

 • Související produkty

 • Chci zadat poptávku
 • Kontaktní osoba

  Jaroslav Prodělal

  Jaroslav Prodělal


  tel.:+420 222 550 020

 • Sdílet

Používáme technologie společností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací